PREZYDIUM RADY NAUKOWEJ

RZEWODNICZĄCY RADY NAUKOWEJ: prof. dr hab. n. med. Przemysław Bieńkowski
WICE-PRZEWODNICZĄCA: prof. dr hab. n. med. Iwona Kurkowska-Jastrzębska
WICE-PRZEWODNICZĄCY: prof. dr hab. n. med. Adam Wichniak
SEKRETARZ: dr n. med. Tomasz Stępień

Rada Naukowa

Instytutu Psychiatrii i Neurologii
(kadencja 2017-2021)

 • Prof. dr hab. n. med. Marta Anczewska
 • Prof. dr hab. n. med. Aleksander Araszkiewicz
 • Dr hab. n. med. Małgorzata Bednarska-Makaruk Prof. IPiN
 • Dr hab. n. med. Jan Bembenek
 • Prof. dr hab. n. med. Przemysław Bieńkowski
 • Dr n. med. Anna Bochyńska
 • Dr hab. n. med. Wiesław Jerzy Cubała
 • Dr hab. n. med. Izabela Domitrz
 • Prof. dr hab. n. med. Dominika Dudek
 • Dr n. ekonom. Małgorzata Gałązka-Sobotka
 • Dr hab. n. med. Agnieszka Gmitrowicz
 • Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Janas-Kozik
 • Prof. dr hab. n. med. Marek Jarema
 • Prof. dr hab. n. farm. Marcin Kołaczkowski
 • Prof. dr hab. n. med. Anna Kostera-Pruszczyk
 • Dr hab. n. med. Ewa Krzystanek
 • Prof. dr hab. n. med. Iwona Kurkowska-Jastrzębska
 • Prof. dr hab. n. med. Stanisław Kwiatkowski
 • Dr hab. n. med. Małgorzata Lehner
 • Dr hab. n. med. Tomasz Litwin Prof. IPiN
 • Dr hab. n. med. Agnieszka Ługowska Prof. IPiN
 • Dr hab. n. med. Tadeusz Mendel
 • Prof. dr hab. n. med. Irena Nalepa
 • Dr hab. n. med. Krzysztof Ostaszewsk
 • Prof. dr hab. n. med. Adam Płaźnik
 • Dr hab. n. med. Andrzej Potemkowski Prof. US
 • Dr hab. n. med. Robert Pudlo
 • Prof. dr hab. n. med. Konrad Rejdak
 • Dr hab. n. med. Barbara Remberk
 • Prof. dr hab. n. med. Joanna Rymaszewska
 • Prof. dr hab. n. med. Jerzy Samochowiec
 • Dr hab. n. med. Iwona Sarzyńska-Długosz
 • Prof. dr hab. n. med. Joanna Seniów
 • Dr n. med. Tomasz Stępień
 • Prof. dr hab. n. med. Łukasz Święcicki
 • Dr hab. n. med. Ewa Taracha Prof. IPiN
 • Dr hab. n. hum. Jan Tylka
 • Prof. dr hab. n. med. Adam Wichniak
 • Prof. dr hab. n. med. Teresa Wierzba-Bobrowicz
 • Prof. dr hab. n. med. Marcin Wojnar
 • Prof. dr hab. n. med. Halina Sienkiewicz-Jarosz – Dyrektor Naczelny IPiN
 • Dr hab. n. med. Piotr Maciejak – Zastępca Dyrektora ds. Naukowych
 • Dr hab. n. med. Piotr Świtaj – Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa
 • Prof. dr hab. inż. Jacek Marczewski – przedstawiciel MNiSW

KOMISJE RADY NAUKOWEJ

Komisja Nauki
Koordynator:

prof. dr hab. n. med. Iwona Kurkowska-Jastrzębska

Członkowie:
 1. prof. dr hab. n. med. Adam Płaźnik
 2. dr hab. n. med. Piotr Świtaj
 3. dr n. med. Tomasz Stępień
 4. dr hab. n. med. Małgorzata Bednarska-Makaruk Prof. IPiN
 5. dr hab. n. med. Izabela Domitrz
 6. dr hab. n. med. Iwona Sarzyńska-Długosz
 7. dr hab. n. med. Krzysztof Ostaszewski
 8. dr hab. n. med. Tomasz Litwin Prof. IPiN
Komisja ds. ekonomiczno-budżetowych oraz inwestycji
Koordynator:

prof. dr hab. n. med. Przemysław Bieńkowski 

Członkowie:        
 1. dr n. med. Anna Bochyńska
 2. dr n. ekon. Małgorzata Gałązka-Sobotka
 3. dr hab. n. med. Maciej Krawczyk
 4. prof. dr hab. n. med. Adam Wichniak
Komisja ds. aparatury naukowej i diagnostycznej
Koordynator:

prof. dr hab. n. med. Adam Wichniak

Członkowie:            
 1. dr hab. n. med. Agnieszka Ługowska Prof. IPiN
 2. dr n. med. Wojciech Czepiel
 3. dr n. med. Tomasz Stępień
 4. dr hab. n. med. Michał Sobstyl
Komisja Regulaminowa
Koordynator:

dr n. med. Tomasz Stępień   

Członkowie:                                                  
 1. dr n. med. Anna Bochyńska
 2. dr hab. n. med. Krzysztof Ostaszewski
 3. dr hab. n. med. Tomasz Litwin Prof. IPiN
 4. prof. dr hab. n. farm. Marcin Kołaczkowski
Komisja Przewodów/Postępowań Doktorskich
Koordynator: 

dr hab. n. med. Iwona Sarzyńska-Długosz (od 6-02-2020) 

Członkowie:      
 1. prof. dr hab. n. med. Teresa Wierzba-Bobrowicz
 2. prof. dr hab. n. med. Iwona Kurkowska-Jastrzębska
 3. prof. dr hab. n. med. Halina Sienkiewicz-Jarosz
 4. prof. dr hab. n. med. Przemysław Bieńkowski
 5. prof. dr hab. n. med. Marek Jarema
 6. prof. dr hab. n. med. Adam Płaźnik
 7. prof. dr hab. n. med. Łukasz Święcicki
 8. dr hab. n. hum. Jan Tylka
 9. prof. dr hab. n. med. Marta Anczewska
 10. prof. dr hab. n. med. Joanna Seniów
Komisja Przewodów/Postępowań Doktorskich (lista rezerwowa)
Członkowie: 
 1. dr hab. n. med. Małgorzata Bednarska-Makaruk Prof. IPiN
 2. dr hab. n. med. Ewa Taracha Prof. IPiN
 3. dr hab. n. med. Janusz Heitzman Prof. IPiN
 4. dr hab. n. med. Tadeusz Mendel
 5. prof. dr hab. n. med. Adam Wichniak
 6. dr hab. n. med. Piotr Świtaj
 7. dr hab. n. med. Krzysztof Ostaszewski
 8. dr hab. n. med. Tomasz Litwin Prof. IPiN
 9. dr hab. n. hum. Maryla Sawicka
Komisja ds. studiów doktoranckich
Koordynator: 

dr hab. n. med. Małgorzata Bednarska-Makaruk Prof. IPiN

Członkowie:                          
 1. prof. dr hab. n. med. Marta Anczewska
 2. prof. dr hab. n. med. Iwona Kurkowska –Jastrzębska
 3. dr hab. n. med. Tadeusz Mendel
 4. dr hab. n. med. Ewa Taracha Prof. IPiN
 5. prof. dr hab. n. med. Teresa Wierzba-Bobrowicz
 6. przedstawiciel Dyrektora Instytutu Psychiatrii i Neurologii
Komisja ds. oceny i awansów na stanowiska profesora oraz profesora IPiN
Koordynator:

prof. dr hab. n. med. Marek Jarema

Członkowie:            
 1. prof. dr hab. n. med. Adam Płaźnik
 2. prof. dr hab. n. med. Przemysław Bieńkowski
 3. prof. dr hab. n. med. Łukasz Święcicki
 4. prof. dr hab. n. med. Teresa Wierzba-Bobrowicz
Komisja ds. oceny i awansów asystentów i adiunktów oraz pracowników badawczo-technicznych
Koordynator:

dr hab. n. med. Małgorzata Bednarska-Makaruk Prof. IPiN

Członkowie:                                              
 1. prof. dr hab. n. med. Marta Anczewska
 2. dr n. med. Anna Bochyńska
 3. dr hab. n. med. Małgorzata Lehner
 4. dr n. med. Tomasz Stępień
Rzecznik Dyscyplinarny     

dr hab. n. med. Krzysztof Ostaszewski (od 6-02-2020)

Rozmiar czcionki
Kontrast